top of page
Fotofolies x kirstendehaes-125_websize_edited.png

SOELAAS

Cirkel voor moeders van kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt.

Kom en vind je plek in Soelaas, een cirkel voor moeders van kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt en die daardoor bijzondere aandacht en ondersteuning vragen.

Soelaas wil een veilige plek voor je zijn, waar je mag komen zoals je bent, met alles wat je voelt, weet en meedraagt. Een plaats van rust en verbinding, waar je even uit de wind mag komen zitten.

Waar je, in de veiligheid van een kleine groep, open en eerlijk kan spreken met elkaar.

De cirkel is een plek waar verhalen gedeeld kunnen worden.

Verhalen over het moederschap, bijzondere kinderen, vermoeidheid, twijfel, verlies en verdriet, trots, hoop, nieuwe wegen, dappere keuzes, bijzondere ontdekkingen. En zo veel meer.

Verhalen van elke dag en telkens opnieuw, die beluisterd zullen worden zonder oordeel of ongevraagd advies. Warm ontvangen door een groep gelijkgestemde vrouwen die blij zijn dat jij er bij bent.

Er wordt geluisterd met volle aandacht, een open hart en oprechte interesse voor wat jij wil vertellen.

In de cirkel mag je ervaren dat je niet alleen bent en dat je erbij hoort.

En dat werkt in twee richtingen. Door aanwezig te zijn creëer je tegelijkertijd diezelfde plek voor de anderen. 

Het idee 'dat je het allemaal alleen moet kunnen', gooi je daarmee bewust van je af. We hebben elkaar nodig.

Bij Soelaas is er geen haast. Je mag er de tijd nemen om uit je hoofd en in je lichaam te zakken, zodat je van binnenuit kan delen wat voor jou echt van belang is. Zodat je kan voelen wat klopt, wat waar is en wat niet. Door te verbinden met de verhalen van de anderen, worden er bij jou dingen aangeraakt, waardoor er beweging mogelijk wordt en er nieuwe verhaallijnen kunnen ontstaan. Zodat je lichter, vrijer, gehoord en meer verbonden weer verder kan.

Laat ons ontdekken wat er allemaal kan ontstaan door geruime tijd heel bewust samen op pad te gaan, ruimte te houden voor elkaar, verhalen te delen en steun te ontvangen.

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash.jpg

VOOR WIE?

Voor jou, als jij moeder bent van (of een moederrol opneemt voor) een kind dat om wille van autisme of een andere ontwikkelingsproblematiek bijzondere aandacht en ondersteuning vraagt.

Als je verlangt naar verbinding met gelijkgestemde vrouwen, die je het gevoel geven van niet alleen te staan in jouw situatie. Als je graag wil opdagen voor andere vrouwen, zodat ook zij het gevoel krijgen van ergens thuis te horen.

Als je behoefte hebt om vrij en in alle vertrouwen eigen verhalen, ervaringen, emoties, twijfels en vragen te kunnen delen met anderen - zonder dat dit beoordeeld, toegedekt, geminimaliseerd, uitvergroot of vergeleken wordt. Als je benieuwd bent naar de verhalen van anderen en bereid bent hier met open hart en volle aandacht naar te luisteren.

Als je verlangt naar een plek waar je tijd en ruimte kan nemen om te voelen wat er allemaal voor je speelt en wil oefenen om hier woorden voor te vinden. Een plek waar het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en even uit de 'voortdurende staat van paraatheid' te stappen.

Je mag komen zoals je bent. Je hoeft geen vlotte prater te zijn of je antwoorden al klaar te hebben. Feitenkennis over de problematiek van je kind is hier niet van belang. Het gaat over jou en jouw ervaring. Je bent nooit verplicht om dingen te vertellen die je niet wil vertellen.

Fotofolies x kirstendehaes-122_websize.jpg

Ik geloof dat het welzijn van onze kinderen nauw verbonden is met dat van ons.

Als we onze kinderen het gevoel willen meegeven van ergens bij te horen in de wereld, is het van uiterst belang dat wij moeders ook voor onszelf plekken creëren waar we echt onszelf kunnen zijn, samen met anderen.

Het is nodig dat we de tijd nemen om te voelen en te luisteren naar wat waar is voor onszelf, los van de verhalen die ons van buitenaf worden opgedrongenen en die ons vertellen hoe we ons moeten voelen, hoe we moeten moederen, wat we belangrijk moeten vinden en wat we moeten loslaten.

PRAKTISCH

9 bijeenkomsten van ca. 90 minuten, gespreid over 6 maanden.

Locatie: Reload Studio, Lusthovenlaan 9, 2640 Mortsel.

We starten april 2023 en eindigen september 2023.

De exacte momenten worden vastgelegd in overleg met de deelnemers.

In de cirkel is er plaats voor min. 3 en max. 7 deelnemende vrouwen.

Het aantal wordt beperkt gehouden om ervoor te zorgen dat je echt gehoord en gezien kan worden.

Dat voelt misschien eng, maar is tegelijkertijd ook nodig om echte verbinding en heling mogelijk te maken.

Door je in te schrijven ga je een bewust engagement aan om 6 maanden lang deel te nemen en mee de cirkel vorm te geven. Dit betekent niet dat je geen enkele bijeenkomst mag missen, maar wel dat je ernaar streeft om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. Alleen zo kan er voldoende veiligheid en diepe verbinding ontstaan.

De plekjes zijn beperkt, dus als je instapt, is het jouw plek van begin tot eind.

Je engageert je tevens om je echt en oprecht te tonen zoals je bent en alles wat er gedeeld wordt binnen de groep te houden. 

Je investering: 250 euro voor het hele traject, vrij van btw


Deze cirkel is wellicht volzet. Je kan me contacteren om je interesse te tonen en je naam op de wachtlijst te zetten in geval er iemand wegvalt of wanneer er een nieuwe cirkel komt.Het is spannend om contact te maken met anderen over kwetsbare thema's en de deur open te zetten voor verhalen die je misschien al heel lang voor jezelf houdt. Schrijf me gerust je aarzelingen of vragen als je nieuwsgierig bent en je afvraagt of dit aanbod bij je past. Of als je graag eerst wil kennismaken.

Ik maak graag tijd voor je.

WAT IS HET NIET?


Soelaas is geen cursus.

Er wordt geen kennis overgedragen, er zijn geen punten te scoren en er is geen einddoel te halen. Er wordt geen huiswerk meegegeven.  Er heerst gelijkwaardigheid tussen alle deelnemers. Ik hoed de cirkel, maar sta op gelijke hoogte.

De cirkel is geen therapiegroep.

Je wordt niet ondervraagd en er wordt geen advies gegeven, ook niet als dat heel erg goedbedoeld zou zijn.

Er is geen druk om dingen te delen die je niet wil vertellen.

Het is ook geen praatcafé, waar er tips worden uitgewisseld of het gesprek vrijblijvend heen en weer gaat.

De cirkel is een plek van veiligheid, respect en verbinding, waar er één spreekt en de anderen luisteren, beurt om beurt. Je mag je er vrij voelen en tegelijkertijd is er genoeg structuur en begrenzing om een duidelijk kader en een veilige bedding te creëren.

F51E4E0B-79E5-4FDF-85B5-C44F7B6FFD09.heic
bottom of page