top of page
60E7533B-353B-4735-8A1A-5C93E229DFE3.jpeg

BEGELEIDINGSTRAJECT
VOOR OUDERS

Love is the whole thing -we are only pieces. (Rumi)

Geef jezelf de steun die je nodig hebt bij het vormgeven van je rol als ouder 

en de relatie met je kind, op een manier die bij jullie beiden past.

We maken tijd om stil te staan bij de vragen, zorgen en verlangens die je hebt - over jezelf, je gezinsleven en/of de ontwikkeling van je kind, de aanpak die er nodig is en wat dat als ouder van je vraagt. 

Dit kunnen heel specifieke, duidelijke vragen zijn, maar ook vage twijfels, knagende emoties en onderliggende verlangens. Je ontvangt de steun die je nodig hebt om vorm te geven waar jij naar verlangt

en om in verbinding met je gezin te kunnen groeien.

Het is geen kant en klaar programma, maar een persoonlijk begeleidingstraject, dat vorm krijgt en verdiept naarmate we langer samenwerken.

Je mag komen zoals je bent.

Enthousiast, zoekend, twijfelend, moe, nieuwsgierig, ontmoedigd, radeloos.

Je mag ervaren dat je goed genoeg bent en dat het niet perfect hoeft.

Misschien ontdek je dat er meer mogelijk is dan je dacht.

We starten daar waar jij bent en richten ons op wat voor jou echt belangrijk is.

VOOR WIE

Dit traject is voor jou:

Als je op zoek bent naar meer rust, ruimte en verbinding, voor en met jezelf en je kinderen.

Als je in de drukte en chaos van alledag en de veelheid aan dingen die van je gevraagd worden, terug helder zicht wil krijgen op wat jij echt belangrijk vindt - voor jezelf of voor je gezin - én hoe je dit vorm kan geven met alle gaven en kwaliteiten die je in je draagt.

Als je gezin veel van je vraagt en je jezelf de nodige steun wil geven om dit te kunnen blijven doen.

Als je het gevoel hebt veel alleen te moeten dragen en verlangt naar steun en herkenning.

Als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind 

of een kind hebt met een diagnose en graag ondersteuning wil bij het zoeken naar een afgestemde aanpak.

Als je veel stress ervaart in je moederschap of in de interactie met je kind. Als je deze mechanismen wil doorbreken en wil zoeken naar een betere afstemming. Als je kind veel stress ervaart en je handvaten wil om het dagelijks te helpen.

Als je meer in contact wil komen met je lichaam, de signalen die het uitzendt en de wijsheid die het in zich draagt.

Het is mogelijk dat je inzicht krijgt en oefent met:

De noden/behoeften van jezelf en je kind scherper te zien.

 

Begrijpen en invoelen waar bepaalde gedragingen uit voortkomen en wat jij kunt doen om jezelf en je kind dagelijks te steunen. 

 

Overzicht bewaren over wat jij, je individuele kind of je gezin het meest nodig heeft en hoe je daar naartoe kan werken zonder jezelf uit te putten.

Handvaten vinden die je houvast geven op momenten van stress en chaos (in je gezin). Technieken vinden die jou of je kind rust brengen.

Hoe je vorm kan geven aan dat wat voor jou van belang is. Hoe je meer van jezelf, je verlangens en je talenten kan meenemen in je gezinsleven, zodat je je terug meer jezelf voelt en je leven als meer van jou.

 

Steun ontvangen als je gezinsleven of de ontwikkeling van je kind toch anders verloopt dan je had gedacht. Vinden van een nieuwe, geïntegreerde kijk op je kind, met zijn/haar uitdagingen, talenten en gaven.

PRAKTISCH

Er zijn 2 mogelijkheden: 

Ofwel kies je voor een begeleidingstraject van 3 maanden,

dat volledig online of ten dele op locatie in Mortsel kan plaatsvinden.

Op deze manier kan ik jou het meest, snelst en best afgestemd ondersteuning bieden.

Je kan een afspraak maken voor een gratis online kennismakingsgesprek, waarin we onderling afstemmen of mijn aanbod bij je past. Indien aangewezen, verwijs ik je verder door naar andere diensten. 

Als je nadien graag met me verder wil werken, gaan we samen meteen van start. Je ontvangt een set van voorbereidende vragen om je te helpen helder krijgen waar je naartoe wil werken en waar je het liefst hulp bij wil. We plannen 3 één-op-één contactmomenten. Deze kunnen zowel online als op locatie in Mortsel doorgaan. Afhankelijk van de vraag die zich stelt, kan dit een gesprek zijn, maar ook een individuele yogasessie of een verbindende ouder-kindsessie (ter plaatse in Mortsel). Tussen de contactmomenten ben ik dicht bij je en is er onbeperkt ruimte om me via mail of spraakberichten (Signal App) je verhalen te vertellen en je vragen te stellen.

Jouw investering: jouw engagement en 390 euro voor een traject van 3 maanden, vrij van BTW. Dit kan gespreid betaald worden.

Ofwel kies je voor losse psychologische consultaties

Bij deze manier van werken, beperkt ons contact zich tot wat er in de sessie gebeurt en is er geen ondersteuning via mail. De kostprijs hiervoor bedraagt 65 euro voor een sessie van 60 minuten.

Je kan hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij je mutualiteit.

Misschien is jouw vraag wat anders, twijfel je of je wel echt hulp nodig hebt, vind je dat het alleen zou moeten kunnen of vind je het moeilijk deze eerste stap te zetten. Schrijf me gerust en vertel me waarom je twijfelt. Schrijf me of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek, vrij van kosten. Samen bekijken we of ik je verder kan helpen.

We komen net terug van een heerlijke vakantie. De kids hebben er mede dankzij jouw tips al meer ontspannen van kunnen genieten: hoge hoogten met minder diepe dalen :-) Het blijft een zoektocht maar we lijken beter te weten waar op in te zetten.

Wij vonden jouw module ontzettend nuttig. We konden meteen aan de slag, ondanks de wachtlijsten bij andere diensten en kregen erg bruikbaar advies van jou.

We vonden dat je erg grondig te werk ging met onze hulpvragen en dat we zeer gedetailleerde tips en voorbeelden kregen. Je hebt oog voor alle uitdagingen: contact met school, pedagogische uitdagingen thuis, maar ook de uitdagingen als koppen en als ouder. Dankzij jouw hulp hebben we dit schooljaar al heel wat stappen kunnen zetten (beseffen we achteraf des te meer)!

MIJN ACHTERGROND ALS PSYCHOLOOG

Ik ben erkend klinisch psycholoog, maar dit traject wordt niet terugbetaald door de mutualiteit.

Heb jij of heeft je kind een diagnose van autisme, dan kan je ook bij mij op consultatie komen in groepspraktijk Kairos te Deurne. Daar werk ik met losse psychologische consultaties, waarvoor je gedeeltelijk terugbetaling kan aanvragen bij je mutualiteit. 

Ik studeerde klinische psychologie aan de UGent van 2000-2005.

Vanaf het begin van mijn loopbaan heb ik me toegelegd op diagnostiek en behandeling van kinderen met autisme, maar ook andere ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, DCD, taal- en leerstoornissen. Ik deed ervaring op binnen een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie, begeleidde studenten aan een hogeschool, werkte in een zelfstandige praktijk en intussen al vele jaren in een centrum voor ambulante revalidatie,

zowel met kinderen als met hun ouders. 

In mijn werk gebruik ik technieken en inspiratie vanuit vele jaren permanente vorming, ImPact, ACT, focusing, narratieve therapie, yoga, mindfulness en compassiewerk.

De zorg rond kinderen die het op een of ander vlak moeilijk hebben, is vaak exclusief op het kind zelf gericht. Ondersteuning en begeleiding van ouders is in mijn ogen echter cruciaal, zowel voor het kind zelf als voor de ouder, op korte én op lange termijn. Als ouder krijgen we al te vaak het gevoel dat we alles moeten kunnen en alles moeten zijn voor onze kinderen. Of dat we het allemaal alleen moeten doen.

Ik ondersteun je graag in de zoektocht naar wat het is dat je kind nodig heeft en wat jij als ouder kan geven. Indien het nodig is om andere hulpverleners bij de zorg voor je kind te betrekken, help ik je deze te vinden en een ondersteunend netwerk uit te bouwen.

bottom of page