top of page
Fotofolies x Kirsten-98.JPG

Winterpauze Groepstraject

Maak ruimte voor rust en breng jezelf thuis

Hoe zou het voor je zijn om het nieuwe jaar in zachtheid in te zetten

en de nakende winter te gebruiken om je batterijen op te laden? 

Hoe zou het zijn als jij goed uitgerust was en RUST een basiskwaliteit voor je was?


Wie zou jij zijn en welke verandering zou dat voor jou of je gezin met zich meebrengen?

Hoe zou het zijn als RUST een veilige plek binnenin jezelf was - ipv een externe toestand, waarvoor je op de medewerking van anderen moet rekenen? Als RUST een deel was van jezelf, een stevig fundament van waaruit je de zorg voor jezelf en je gezin, je keuzes en interacties kon vormgeven? 

Hoe zou het zijn als je jezelf genoeg zou vertrouwen om echt te luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft en hier gepaste actie aan te verbinden?

Je bent zo welkom om dit mee te komen ontdekken!

WINTERPAUZE is een groeitraject dat jou helpt uit te zoeken hoe je RUST kan vinden en creëren in je leven zoals het is. Dus zonder dat je ervoor vakantie moet nemen, je gezin moet achterlaten of je to-do list nog langer moet maken dan hij nu al is.

Je leert verschillende vormen van RUST kennen en leert herkennen op welke lagen er zich bij jou vermoeidheid situeert. Je krijgt verschillende oefeningen aangereikt, voor als je weinig of een beetje meer tijd hebt en zoekt uit welke voor jou het best werken. Je wordt je bewust van de factoren die het jou moeilijk maken om rust te vinden en inschatten waar er ruimte is voor verandering. Door dit te doen krijg je meer grip op je dagelijks leven, ervaar je meer plezier en voldoening en komt er nieuwe energie voor dat wat voor jou en/of je gezin echt van belang is.

Je doet dit op jouw tempo en jouw manier, maar onder mijn begeleiding én met de steun van andere gelijkgestemde vrouwen, die net als jij verlangen naar een voedend leven, in verbinding met jezelf en je naasten.

Je mag komen zoals je bent. Heel moe of een beetje, gevoelig, zoekend, ervaren of niet. We werken met jou, temidden van je leven zoals het is - met alle bagage, klachten, imperfecties, chaos, verlangens en talenten die jij op dit moment meedraagt.

Fotofolies x Kirsten-83_edited.jpg

VOOR WIE?

Voor jou,

als je verlangt naar meer rust, in je hoofd  je lichaam en je leven in het algemeen, voor jezelf en voor je gezin.

als je voelt dat vermoeidheid of overprikkeling je parten speelt in de zorg voor je gezin, je werk of je sociale relaties.

als je ervaart dat het grootste deel van je dag gevuld wordt door dingen die je moet doen - eerder dan door dingen die je wil doen. Of als je voelt dat je te weinig geniet van wat je doet - ook als het in wezen leuke dingen zijn. 

als je van nature veel geeft en zorgt, maar hierdoor jezelf en je eigen noden uit het oog verliest.

als je last hebt van stress en spanningsklachten en deze patronen moeilijk doorbroken krijgt.

als het idee van 'te moeten rusten' weerstand oproept. Omdat je graag bezig bent, omdat het je onrustig maakt, schuldgevoel oplevert of omdat je het gevoel hebt er geen tijd voor te hebben. 

als je verlangt naar rust, maar geen manier vindt om te rusten of ontspannen die bij je past. Als je tijdens je schaarse vrije momenten last hebt van keuzestress of schuldgevoel, omdat je die tijd zo juist en zinvol mogelijk wil invullen.

als je wel al wat tools kent om te rusten en ontspannen, maar er deugd van zou hebben om hier gedurende deze winter vernieuwde aandacht voor te hebben - met steun van een gids en een groep.

IMG_5619.JPG

Just because you're doing nothing, it doesn't mean nothing is happening.  Rest is a superpower.
Dr. Gail Parker

PRAKTISCH

Online traject van 10 weken, in groep met 3 tot 5 andere gelijkgestemde vrouwen.

We starten in de week van 9 januari en eindigen in de week van 20 maart.


WINTERPAUZE is een holistisch programma dat elementen combineert uit onder meer experientiële psychotherapie, yoga, mindfulness, compassiewerk en ACT. Het traject wil jou een kader bieden dat eenvoudig en overzichtelijk is, zodat jij een diepgaande en duurzame verandering in jouw leven op gang kan brengen zonder je te overbelasten.

Je ontvangt:

- voorafgaand online intakegesprek van ong. 45 min.

- 9 e-brieven waarin het thema van de week wordt aangebracht, oefeningen worden voorgesteld en waarin uitgenodigd wordt tot reflectie. We verkennen elke week een nieuwe vorm van rust: fysieke rust, mentale rust, emotionele rust, sociale rust, zintuiglijke rust, creatieve rust en spirituele rust. 

- blijvende toegang tot een gamma aan audio- en video-opnames van oefeningen die je, zowel tijdens als na het traject, eenvoudig thuis kan toepassen zonder voorafgaande ervaring of specifiek materiaal, maar die een diepgaande werking hebben.

- 9 groepsbijeenkomsten via Zoom (tijdens daguren) waarin je je ervaring kan delen en je vragen kan stellen, mijn verdiepende begeleiding ontvangt en waar je steun en herkenning vindt bij de andere deelnemers.  Moment voor de bijeenkomsten wordt in onderling overleg met de deelnemers vastgelegd.

- toegang tot een online forum (geen sociale media) waarin je doorheen de week je vragen kan stellen en tussentijds alle support ontvangt die je nodig hebt.

BONUS: bij inschrijving voor 23/12 ontvang je een individuele sessie op maat. Dit kan naar keuze een individuele yogasessie zijn (in Mortsel), een Reiki behandeling (in Mortsel) of een begeleidingsgesprek (kan ook online).Je betaalt 

525 euro, voor dit traject van bijna 3 maanden.

Mogelijk te betalen in 2 termijnen van 265 euro of 3 termijnen van 180 euro.

De kostprijs werd bepaald in verhouding tot de inhoud en de hoeveelheid support die er voor je beschikbaar is. Heb je op dit moment echter een beperkte financiële draagkracht, mag je altijd contact met me opnemen om een aangepast tarief te bespreken.

Na afloop van het traject:

  • heb je inzicht in verschillende vormen van rust / verschillende vormen van vermoeidheid die je meedraagt.  Je kan aanvoelen wat dagdagelijks jouw noden zijn op vlak van rust en hoe je hieraan tegemoet kan komen. 

  • kan je rustpunten voor jezelf creëren, temidden van alles wat er dagdagelijks van je gevraagd wordt en heb je de regie over je dagen en je tijd terug meer in eigen handen genomen.

  • beschik je over praktische tools en oefeningen om te rusten, ontspannen en opladen, gericht op wat jij nodig hebt en wat werkt voor jou. Je kan deze  thuis inzetten (of waar je ook bent), zonder dat het toevoegt aan tijdsdruk of je to-do list nog langer maakt. 

  • heb je meer voeling met je lichaam en leer je sneller de signalen herkennen die jouw grenzen aangeven of wijzen op spanning, overprikkeling of vermoeidheid. Je kent technieken om hiermee om te gaan. 

  • ben je je bewust van ingesleten patronen en overtuigingen die jou je rust ontnemen en weet je beter hoe hiermee om te gaan. 

  • kan je rustmomenten preventief inzetten en duurzaam integreren in je dagelijks leven, zodat je een voedend leven kan leiden, waarin je energie genoeg hebt om te doen wat voor jou wezenlijk van belang is. 

  • heb je helderder zicht op jouw noden en prioriteiten en kan je ze beter onderscheiden van die van anderen.

  • heb je tijdens de winter je batterijen opgeladen en ervaar je hiervan de directe positieve effecten op jouw leven én op dat van de mensen waarvoor je zorg draagt.
      

In this space, the pause, between this breath and the one that follows
- you have made a home inside you.

T.K. Gregson

Fotofolies x Kirsten-122.JPG

Vragen die je misschien hebt

Heb ik dit echt nodig?

Ja. We hebben allemaal meer rust nodig dan we denken. En het wordt ons op verschillende manieren heel moeilijk gemaakt om die rust te nemen en te vinden.

Het woord 'rusten' roept bij jou misschien spontaan wat weerstand op - omdat het moeilijk is, niet productief en het tegengestelde van alles wat je interessant vindt. 

Het concept RUST is verknoopt met allerlei opvattingen en conditioneringen die het ons moeilijk maken - zoals 'time is money' en 'eerst werken om dan rust te verdienen'. Het is interessant deze in vraag te stellen en te onderzoeken of jij hier eigenlijk mee akkoord bent of niet.


Het programma is gegroeid vanuit mijn intentie om jou handvaten bij te brengen waar je de rest van je leven op kan terugvallen, wat er op dat moment ook speelt in je leven. Daarnaast geloof ik dat we door goed voor onszelf te zorgen, ook goed voor onze kinderen/naasten zorgen. Door te kiezen voor rust, doe je een blijvende investering in jouw welzijn en dat van je gezin.

Hoeveel tijd heb ik nodig om dit programma te kunnen meedoen?

Het pauzetraject is zo opgesteld dat jij kan uitzoeken wat er werkt voor jou. Dit betekent dat er niet 1 formule is die voor iedereen werkt, maar ook dat jij zelf bepaalt hoeveel tijd en energie je erin investeert, afhankelijk van wat voor jou op dit moment haalbaar is. Sommige oefeningen duren maar 3 minuten en zijn toch heel effectief. Daarnaast heeft het traject ook als doel om niet te overweldigen. Je kan nooit achter zijn op de anderen of op het programma. Wel geloof ik dat de mate waarin je betrokken en geëngageerd bezig bent met het traject, bepaalt hoeveel je eruit haalt en welke blijvende verandering je kan installeren. 
Het is waardevol om de meeste dagen van de week minimum 15 minuten bezig te zijn met de oefeningen. Wekelijks is er een online groepsgesprek van 60 à 90 minuten (afhankelijk van het aantal deelnemers). Je aanwezigheid bij de gesprekken wordt aanbevolen en zal jou ondersteuning bieden om dingen echt te gaan integreren of patronen om te buigen - maar is niet verplicht. Je krijgt nadien een opname die je kan terugbekijken als je een bijeenkomst zou missen. Daarnaast kan je ook je vragen stellen in het forum.

Heb ik ervaring nodig op vlak van yoga en meditatie?

Nee, niet echt. Hoewel er zeker oefeningen vanuit yoga en meditatie in het programma verwerkt zitten, heb ik in eerste plaats gezocht naar zaken die voor de meeste mensen toegankelijk zijn en gemakkelijk toe te passen zijn in huiselijke sfeer. Er wordt geen voorkennis vereist en er wordt slechts een minimum aan specifiek materiaal voor gebruikt. Uiteraard ben je zeer welkom om ook met de yogasessies aan de slag te gaan en te ervaren of het voor je werkt.

Ik doe al lang aan yoga en mindfulness / ik ben zelf therapeut, zal ik hier nog iets nieuw opsteken?

Ik geloof dat het waardevol is om deel te nemen aan een dergelijk groepsprogramma, zelfs al zou je alle inhoud al kennen. Door mee te doen, ga je een engagement aan met jezelf om 10 weken lang aandacht te geven aan RUST - een kwaliteit die voor jou belangrijk is. Bovendien krijg je een overzichtelijk kader aangereikt, waarin een aantal dingen die je mogelijk al weet, passend samen worden gebracht. Daardoor zullen bij jou sowieso nieuwe inzichten ontstaan en zal er meer diepgang en verankering komen van rusthandelingen die je misschien nu al uitvoert. Bovendien zorgt het samenzijn in groep altijd voor een extra laag van verbondenheid en inspiratie, die een blijvende herinnering zal zijn. 

Zijn na dit programma al mijn problemen opgelost?

Nee, wellicht niet. Mijn hoop is wel dat je een basis kan leggen waarnaar je telkens terugkan, ook als de zee voor jou wat woeliger is.

bottom of page